ДОИЗКЪ̀РПВАНЕ

ДОИЗКЪ̀РПВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкърпвам и от доизкърпвам се; докърпване.

Списък на думите по буква