ДОИЗКЪ̀РТВАМ

ДОИЗКЪ̀РТВАМ, ‑аш, несв.;доизкъ̀ртя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Изкъртвам

и това, което е останало да се кърти, изкъртвам нещо докрай; докъртвам. доизкъртвам се, доизкъртя се страд.

Списък на думите по буква