ДОИЗКЪ̀РШВАМ

ДОИЗКЪ̀РШВАМ, ‑аш, несв.;доизкъ̀рша, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Кърша, изкършвам и това, което е останало да се кърши, изкършвам всичко докрай; докършвам. Доизкършихме клоните на дърветата. доизкършвам се, доизкърша се страд.

Списък на думите по буква