ДОИЗЛА̀ВЯНЕ

ДОИЗЛА̀ВЯНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизлавям и от доизлавям се.

Списък на думите по буква