ДОИЗЛА̀ПВАМ

ДОИЗЛА̀ПВАМ, ‑аш, несв.;доизла̀пам, ‑аш, св., прех. Разг. Лапам, излапвам и това, което е останало да се лапа, излапвам всичко докрай; долапвам. Остави децата да доизлапат попарата. доизлапвам се, доизлапам сестрад.

Списък на думите по буква