ДОИЗЛА̀ПВАНЕ

ДОИЗЛА̀ПВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизлапвам и от доизлапвам се; долапване.

Списък на думите по буква