ДОИЗЛЕКУ̀ВАНЕ

ДОИЗЛЕКУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизлекувам и от доизлекувам се. Лекарят нареди до пълното ми доизлекуване да не спирам лекарствата.

Списък на думите по буква