ДОИЗЛИЧА̀ВАНЕ

ДОИЗЛИЧА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизличавам и от доизличавам се.

Списък на думите по буква