ДОИЗМА̀ЗВАМ

ДОИЗМА̀ЗВАМ, ‑аш, несв.;доизма̀жа, ‑еш, мин. св. доизма̀зах, св., прех. Мажа, измазвам и това, което е останало да се маже, измазвам нещо докрай; домазвам. Бъдещият ми хазаин грижливо доизмазва цимента и чак тогава се обръща към мене, за да отговори на поздрава ми. К. Калчев, ДНГ, 60. доизмазвам се, доизмажа се страд.

Списък на думите по буква