ДОИЗМЀРВАНЕ

ДОИЗМЀРВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизмервам и от доизмервам се; домерване.

Списък на думите по буква