ДОИЗМЀСВАНЕ

ДОИЗМЀСВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизмесвам и от доизмесвам се; домесване.

Списък на думите по буква