ДОИЗМЍВАНЕ

ДОИЗМЍВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизмивам и от доизмивам се; домиване. След пренасянето на цялата утайка количествено върху филтъра се пристъпва веднага към доизмиването ѝ. М. Кожухаров и др., АХ, 195.

Списък на думите по буква