ДОИЗМЪ̀КВАНЕ

ДОИЗМЪ̀КВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизмъквам и от доизмъквам се.

Списък на думите по буква