ДОИЗМЪРСЯ̀ВАМ

ДОИЗМЪРСЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.;доизмърся̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Измърсявам нещо докрай, измърсявам и това, което е останало неизмърсено. Внимавай, ще си

доизмърсиш дрехите. доизмърсявам се, доизмърся се страд. и възвр.

Списък на думите по буква