ДОИЗМЪРСЯ̀ВАНЕ

ДОИЗМЪРСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизмърсявам и от доизмърсявам се.

Списък на думите по буква