ДОИЗНА̀СЯМ

ДОИЗНА̀СЯМ, ‑яш, несв.;доизнеса̀, ‑ѐш, мин. св. доизнѐсох, прич. мин. св. деят. доизнѐсъл, ‑сла, ‑сло, мн. ‑сли, св., прех. 1. Изнасям и това, което е останало да се изнася, изнасям всичко докрай.

2. Изнасям още, допълнително, колкото е необходимо. Столовете няма да стигнат, трябва да доизнесем още няколко. доизнасям се, доизнеса се страд.

Списък на думите по буква