ДОИЗНА̀СЯНЕ

ДОИЗНА̀СЯНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизнасям и от доизнасям се.

Списък на думите по буква