ДОИЗО̀ПВАМ

ДОИЗО̀ПВАМ, ‑аш, несв.;доизо̀пна, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. доизо̀пнат, св., прех. Изопвам докрай, напълно, съвсем, изопвам и това, което е останало да се изопва. Доизопвам въжетата, които се бяха поразхлабили. доизопвам се, доизопна се страд.

Списък на думите по буква