ДОИЗО̀ПВАНЕ

ДОИЗО̀ПВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизопвам и от доизопвам се.

Списък на думите по буква