ЕБЕРТЍСТ

ЕБЕРТЍСТ м. Истор. Представител на парижките занаятчии, последовател на левия якобинец Еберт през време на Френската буржоазна революция. Една част от монтанярите начело с Дантон и Демулен настоявали да се прекрати терорът.. Друга група начело с Еберт препоръчвала засилване на терора и премахване на католическата църква .. Робеспиер,.., се обявил както против умерените дантонисти, така и против крайните ебертисти. Ист. Х кл, 27. Ебертистите настоявали да се задълбочат и разширят революционните войни, за да се разгори пламъкът на революцията в Европа. Те се опирали на беднотата от парижките предградия. Ист. VIII кл, 56.

— От фр. собств.

Списък на думите по буква