ЕБУЛИОСКО̀П

ЕБУЛИОСКО̀П м. Спец. Уред за определяне молекулното тегло на веществата по метода на ебулиоскопията. Епруветката на ебулиоскопа се поставя в стъкления кожух .., снабден с хладник, който се напълва с чист разтворител. Ст. Христов и др., РЛУ, 34.

Списък на думите по буква