ЕБУЛИОСКО̀ПИЯ

ЕБУЛИОСКО̀ПИЯ, мн. няма, ж. Спец. Метод за определяне молекулното тегло на разтворено вещество, като се измерва повишаването на точката на кипене на разтвора в сравнение с точката на кипене на чистия разтворител.

— От лат. ebullio 'избликвам, кипвам' + гр. σκοπέω 'гледам, наблюдавам'.

Списък на думите по буква