ЀВА

ЀВА частица. Диал. Ето. — Ой та тебе, чузд чуздиник; / я махни са от пътя ми! / Ева мама от де гледа, / глава вие, ша ма бие! Нар. пес., СбГЯ, 191-192. Мина са девет години, / покара лято десято, / ева че иде млад Тодар, / та си на порти потропа. Нар. пес., СбНУ ХIV, 56.

— Други форми: ѐве, ѐво.

Списък на думите по буква