ЕВАКУЍРАМ

ЕВАКУЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Извозвам, премествам хора, предприятия, учреждения, институции, организации, ценности и др. от едно място на друго поради опасност от нападение или при някакво природно бедствие. До нея минаха две натруфени дами и едната уплашено шепнеше на другата: — Евакуирах децата със слугинята. М. Грубешлиева, ПП, 152.

2. Извозвам въоръжение, бойна техника, пленници и ранени от бойното поле към тила.

3. Рядко. Напускам дадено място, освобождавам дадено място от хора и оборудване. Освен това министерският съвет [на Франция] реши, че Бизерта ще остане френска стратигическа база и че Франция няма да евакуира тази база. ВН, 1958, бр. 2025, 3. На двора свързочниците вече събираха материалната част, готвеха се да евакуират замъка. П. Вежинов, ЗЧР, 215. евакуирам се страд.

ЕВАКУЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Напускам даден застрашен район, премествам се от едно място на друго поради опасност от нападение или при някакво природно бедствие. Десетки хиляди граждани се бяха евакуирали от града поради въздушните бомбардировки на съюзническата авиация. К. Ламбрев, СП, 108-109. Напоследък свиреха тревога по два пъти на ден и гражданите, наплашени, търсеха начин да се евакуират. М. Грубешлиева, ПИУ, 247.

— От лат. evacuo 'опразвам' през нем. evakuieren.

Списък на думите по буква