ЕВАНГЕЛИЗА̀ЦИЯ

ЕВАНГЕЛИЗА̀ЦИЯ, мн. ‑ии, ж. Разпространение на евангелизма сред широки слоеве на обществото и привличането им за последователи на това учение и за членове на различните негови църкви. Според рекламата обучението в библейското училище ще се води от "мощни служители на Бога ..". Те ще учат на "евангелизации и мисии, хваление и поклонение" и др. 168, 1993, бр. 34, 6.

Списък на думите по буква