ЕВАНГЕЛЍСТ

ЕВАНГЕЛЍСТ1 м. Всеки един от авторите (Матей, Марко, Лука и Йоан) на четирите канонически евангелия. Свети Лука (не трябва да се смеся с евангелиста) е умрял от напразна смърт на мястото, гдето е тази постница. Ив. Вазов, Съч. ХV, 29. Иванчо се изпотрепваше да чете тия страници от евангелието на 4-те евангелисти, дето са описани сичките прощални думи на Исуса Христа. Ив. Блъсков, ДБ, 39.

ЕВАНГЕЛЍСТ

ЕВАНГЕЛЍСТ2 м. Лице, което изповядва евангелизма; член на евангелистка църква. По-владетелна вяра [в Австрия] е католическата, обаче и евангелисти са много. Ив. Богоров, КГ, 133.

Списък на думите по буква