ЕВЀНК

ЕВЀНК м. Лице от народност, населяваща източен Сибир, о. Сахалин и др.; тунгус. След войната ходихме при един евенк в трундата .. Далече е то, в тундрата .. Чувал съм, че който беглец минавал през тундрата, евенките го убивали. Й. Радичков, НД, 45.

Списък на думите по буква