ЕВЀНКСКИ

ЕВЀНКСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до евенк, който принадлежи на евенк; тунгуски. Евенкски език. Евенкска култура.

Списък на думите по буква