ЕВЕНТУА̀ЛЕН

ЕВЕНТУА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който би могъл да стане, да се случи, да бъде; вероятен. В този тежък час за страната румънците потърсват помощта на българската революционна емиграция, от която искат да подкрепи Румъния при една евентуална война с Турция. Ив. Унджиев, ВЛ, 67. Тази Мария .. прекрасно знае в какво семейство влиза чрез евентуален брак с Мони. Всичко материално, което сме постигнали, ще бъде и нейно, без да си е мръднала пръста. Й. Попов, СЛ, 153-154. Вътрешността на един телевизор е толкова сложна, че се чудя как може човек да се ориентира и да открие евентуалните повреди. Й. Радичков, СР, 182. Миг-два двамата отци мълчат, а сетне загрижени за евентуалните неприятности, които би понесла Екзархията, те съветват бащински буйния архимандрит да се въздържи. К. Странджев, ЖБ, 14. — И понеже опозицията е доста силна, за да хипнотизира и да обещава, чиновникът пита вече кои са евентуалните последици. Й. Йовков, ПГ, 64-65. Дали при евентуално.. преразглеждане на съдебното дело Тотьо ще получи по-малка присъда? Диал. 1990, бр. 6, 13.

— От фр. éventuel през рус. эвентуальный.

Списък на думите по буква