ЕВЕНТУА̀ЛНОСТ

ЕВЕНТУА̀ЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от евентуален; възможност, вероятност. Борбата срещу м-ра на земледелието Христов,.., се превърна вече в борба между цанковисти и народняци.. По всичко изглежда, че ще последва разцепление между двете групи, от които едната, при подобна евенуалност, ще излезе от сговора. Б, 1927, бр. 1896, 1.

За (при) всяка евентуалност. Книж. За (при) всеки допустим случай. На подстъпите към града да бъдат оставени постове — за всяка евентуалност. Г. Караславов, ОХ IV, 152. Куфарите с двойните дъна за всяка евентуалност той пренесе още сутринта в дома на дон Индалесио. Д. Димов, ОД, 46. Добавихме, че за всяка евентуалност не ще бъде зле да станат някои споразумения за защитата на балканските държави в случай на война. С. Радев, ССБII, 522.

Списък на думите по буква