ЕВЗА̀ЛЕН

ЕВЗА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Остар. и диал. Евзалия. Хвалбите за наредените копчета, карфици,.., детски пищялки, евзални пищовчета и пр. и пр. дреболии все от тоя род нямаха край. Ст. Чилингиров, ПЖ, 11.

Списък на думите по буква