ЕВЗО̀Н

ЕВЗО̀Н м. Леко въоръжен войник от специални части на гръцката армия, облечен в национална носия. В началото андартското движение в Македония бе възглавено от гръцкия кралски офицер Павлос Мелас. Преди да замине, късият, набит евзон бил приет от престолонаследника и страстно прегърнат. Хр. Бръзицов, НЦ, 278. Що има, че сега евзони там/ въртят ония ми ти фустанели? К. Христов, НН, 37.

— От гр. εῈζωνος.

Списък на думите по буква