ЕВКЛЍДОВ

ЕВКЛЍДОВ, ‑а, ‑о , мн. ‑и. Прил. от Евклид, древногръцки математик, автор на първия от достигналите до нас теоретически трактати по геометрия.

Евклидова геометрия. Мат. Геометрия, изучаваща свойствата на фигурите, които не се изменят при движение. Евклидов алгоритъм. Мат. Начин за намиране на най-големия общ делител. Евклидово пространство. Мат. Съвкупността от точките, правите и равнините, за които е в сила система от аксиоми на Евклидовата геометрия.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква