ЕВНУ̀ШЕСКИ

ЕВНУ̀ШЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко.Eвнухов; евнушки. Как трябваше да се говори с такъв човек? Пръв реши,.., този въпрос кьосавият Стефанов,.. Той се покашля веднъж-дваж,.., и каза с тъничкия си евнушески глас: — Господин Стоянов, ние идем при вас от името на местните... производители. Ем. Манов, ДСР, 10.

Списък на думите по буква