ЕВОЛЮЍРАМ

ЕВОЛЮЍРАМ, ‑аш, несв. и св., непрех. Книж. Търпя, претърпявам положително развитие, еволюция; развивам се, изменям се. — За вас езикът и литературата какво са? — За мене те са живо дело, което непрекъснато се мени, еволюира. П. Тихолов, Сб??СЕП, 226. Силиврякът е изгубил вече значителна част от размножителната си енергия .. Това е консервативен организъм, който нито се видоизменя и еволюира в нови форми, нито е способен широко да се разпространи. ПН, 1932, кн. 1, 6.

— От лат. evolvo през фр. évоluer. — Друга (остар.) форма: еволѝрам.

Списък на думите по буква