ЕВОЛЮЦИО̀НЕН

ЕВОЛЮЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. 1. Който се характеризира с положително развитие, с еволюция. — Според мен ние нямаме право да се намесваме в еволюционните процеси на тая чудесна планета. П. Вежинов, СП, 119.

2. Който се основава на еволюцията, който приема за основен принцип развитието, еволюцията. — Те [социалистите] се борят да подобрят положението на работническата класа по еволюционен път, чрез легална политическа борба, посредством избори. Г. Караславов, ОХ I, 52.

Еволюционно учение; еволюционна теория. Биол. Учение, теория за възникването, законите, факторите и пътищата на необратимото историческо развитие на органичния свят.

Списък на думите по буква