ЕВОЛЮЦИОНЍСТ

ЕВОЛЮЦИОНЍСТ м. Филос. Полит. Привърженик на еволюционизма. Нитче е знаел много добре теорията на Дарвина и еволюционистите от миналото столетие. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 19. Изказва [Гьоте] мисълта за единството на животинския тип и по този начин става предшественик на еволюционистите. Г. Караславов, Избр. съч. III, 346. Върху почвата на отдръпването на Каравелов от революцията,.., на преминаването му в лагера на еволюционистите .. — върху тая идейна почва се разпалва знаменитата в историята на българското национално-революционно движение свада между Каравелов и Ботев. Г. Бакалов, Избр. пр, 229.

Списък на думите по буква