ЕВРЀЙКА

ЕВРЀЙКА ж. Жена от еврейска народност. Приглашаше му евреинът Кара Пипер от Берковица, когото нарочно бяхме повикали на вечеринката, понеже е известно, че берковските евреи и еврейки са най-изкусните сладкопойци на турски песни. Ив. Вазов, Съч. ХII, 97. — Болярка, казвам, ала не е ни болярка, ни никаква. Еврейка си е, Сара по име. Ст. Загорчинов, ДП, 235. Тук [в лагера] има българки, еврейки, арменки, туркини... Г. Караславов, ПМ, 49.

Списък на думите по буква