ЕВРЀЙСКИ

ЕВРЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до евреин. На запад от Трапезица, между нея и Янтра, беше незначителна еврейска махала, днес изчезнала. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 34. И трите работи са написани в легендарен стил; и в трите се разработват екзотични сюжети — елински и еврейски легенди. Ив. Богданов, СП, 320. В орачеството и занаята той [турчинът] няма нужда от парата и от машините, чегато са намира още във времената на еврейските патриарси. Т. Икономов (превод), С, 1872, бр. 42, 335. Еврейски език. Еврейско писмо. Еврейско малцинство. Еврейска къща.

2. Като същ. еврейски м. Еврейски език. Напокон пак без учител.. Ли седна да учи еврейски и всякакви други възточни наречия. Й. Груев, СП (превод), 283-284. Войниците завели Исуса Христа на едно място, което се викало лъбно място, а по еврейски Голгота и там го разпънали на кръст. Д. Манчев, НН (превод), 115.

Еврейска ера. Начало на летоброенето у евреите, което те отчитат от сътворението на света в годината 3761 пр.н.е. Еврейски вестник. Разг. Печени солени тиквени семки, които евреите много обичали да ядат, и това им било занимание като четене на вестник. Еврейски календар. Лунно-слънчев календар, основан върху движението на Луната и видимото движение на Слънцето около Земята. Свиря на еврейска свирка. Жарг. Ръководя се от користни цели.

ЕВРЀЙСКИ

ЕВРЀЙСКИ нареч. Обикн. в съчет. По еврейски. По начин, който е присъщ на евреите; като евреин.

Списък на думите по буква