ЕВРЀЙСТВО

ЕВРЀЙСТВО, мн. няма, ср. 1. Събир. Всички евреи или определена част от евреите като цяло, като общност. — Той е ненормален! Луд... Луд! — шепнели членовете на консисторията, които имали за задача да пазят "неутралитет" относно всичко, което става с българското еврейство... С. Таджер, ПНМ, 184. Романът "Големият каменен дом" на Драгомир Асенов е книга за съдбата на еврейството в България през годините на войната. ВН, 1964, бр. 3873, 4.

2. Рядко. Еврейщина (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква