ЕВРЀЙЩИНА

ЕВРЀЙЩИНА ж. Неодобр. Съвкупност от отрицателни качества в характера и поведението на евреите. — Цивилизация? — кажи еврейщина, немщина, глупави моди и съсипия, а никак не цивилизация! Ив. Вазов, Съч. ХI, 187.

Списък на думите по буква