ЕВРЍСТИКА

ЕВРЍСТИКА, мн. няма, ж. 1. Спец. Метод на обучение, при който чрез насочващи въпроси учителят подпомага ученика да стигне въз основа на натрупаните знания до самостоятелно решение на поставена задача.

2. Наука, която изследва закономерностите и процесите на умствената дейност на човека, водещи до открития и изобретения.

— От гр. ε?ρ?σκω 'намирам'.

Списък на думите по буква