ЕВРОВАЛУ̀ТА

ЕВРОВАЛУ̀ТА ж. Нов. Финанс. 1. Всяка една от националните валути на страните от Европейския съюз. Около 85 % от дълга е във валута, различни от тези на страните от еврозоната. Докато приходите от външната търговия.. са именно в евровалути. ДТ, 2000, бр. 96, 7.

2. Евро. Евровалутата може да стане и балканска през 2002 г. според Сорос. 24 часа, 1999, бр. 286, 11. Евробанкнотите ще се появят в Гърция през януари 2002 г., а през март.. драхмата ще бъде обявена за невалидна.. Съобразявайки се с промяната, гръцките компании обявяват цените си и в евровалута. С, 2001, бр. 2883, 3.

Списък на думите по буква