ЀВРОЗОНА

ЀВРОЗОНА ж. Нов. Регион, обхващащ страните членки на Евросъюза. Данните през седмицата отчетоха влошен бизнесклимат в областта на услугите в еврозоната. 168 часа, 2000, бр. 40, 14. Въпреки агресивната стратегия на 11-те държави от еврозоната еврото не успя да се закрепи над 87 цента вчера. 24 часа, 2000, бр. 303, 8. Датчаните няма да поискат да сменят.. кроната с общата европейска валута еврото. По този начин те решиха страната им да остане извън еврозоната. БА, 2000, бр. 14939, 7.

Списък на думите по буква