ЕВРОИНТЕГРА̀ЦИЯ

ЕВРОИНТЕГРА̀ЦИЯ,мн. няма, ж. Нов. 1. Полит. Интеграция, присъединяване на европейска държава към Европейския съюз. В рамките на възвестената пълна евроинтеграция се очертават степени, градации, стъпала на членство. Нов., 2001, бр. 23, 2. Висока е подкрепата за бъдещото ни членство в Евросъюза. Противниците на евроинтеграцията са само 9,6 на сто. БА, 2000, бр. 14947, 4. Процесът на евроинтеграция е преди всичко вътрешен проблем. Конт., 1997, бр. 8, 2. Съвет по евроинтеграция. Правна евроинтеграция.

2. Проблеми на такава интеграция като учебен предмет в образованието. Издадено е помагало по евроинтеграция за средношколци. С, 2000, бр. 2715, 5.

Списък на думите по буква