ЕВРОКРА̀Т

ЕВРОКРА̀Т м. Нов. Книж. Еврочиновник. Вземането на решение по въпроса за визите се отлагало до ноември. Еврократите в Брюксел твърдят, че не се знае до кой ноември — този, дето наближава, след година или след две. ДТ, 2000, бр. 264, 9. Време е еврократите в Брюксел да се сетят, че обещания къща не пълнят. ДТ, 2000, бр. 126, 11.

— Англ. eurocrat, фр. eurocratе.

Списък на думите по буква