ЀВРОКРЕДИТ

ЀВРОКРЕДИТ м. Нов. Финанс. Кредит, заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Друго предимство на еврокредитите е, че се разширява обхватът на фирмите с право да получат кредит. 24 часа, 2000, бр. 305, 7.

Списък на думите по буква