ЕВРООБЛИГА̀ЦИЯ

ЕВРООБЛИГА̀ЦИЯ ж. Нов. Финанс. Краткосрочна облигация, която се емитира в евровалута или щатски долари и се търгува на европейските валутни пазари, като обикн. се издава от държавна институция. Най-бързо и лесно България може да намери средства, като излезе на международните финансови пазари чрез емисия еврооблигации. ДТ, 2000, бр. 263, 6. "За първи път.. български град емитира еврооблигации на международните пазари", отбеляза Софиянски. 24 часа, 2000, бр. 314, 16.

Списък на думите по буква