ЕВРОПЕИЗА̀ЦИЯ

ЕВРОПЕИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Приобщаване към европейския начин на

живот и култура, придобиване на европейски вид и характер; европеизиране, поевропейчване, модернизиране. Европеизацията, макар и с външните си форми, навлиза в Шумен. Ст. Станчев, НР, 121. — Аз като съм Борчо Цеков, как да се префасонирам? Бобчо или Дробчо.. А пък това Цеко не се поддава на никаква европеизация. Ст. Даскалов, ЕС, 325. Ние имаме дълъг опит в европейската интеграция в културен план. Още от времето на Кирил и Методий, обявени от папа Йоан Павел II за покровители на Европа, старата българска култура и литература работят в европейски контекст. .. Между двете световни войни в България текат паралелни процеси на европеизация и на връщане към националното. Дем., бр. 199 [еа].

Списък на думите по буква