ЕВРОПЕИЗЍРАМ

ЕВРОПЕИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Придавам европейски вид и характер на нещо или на някого; модернизирам. Виждайки, че Европа гледа на Турция като на съвсем изостанала страна ‑..- новият султан поискал да стори неща, за да европеизира държавата си. Хр. Бръзицов, НЦ, 54. европеизирам се страд.

ЕВРОПЕИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Приобщавам се към европейския начин на живот и култура, придобивам европейски вид и характер; модернизирам се. За една столица, тръгнала да се европеизира, фенерите са винаги недостатъчни. П. Мирчев, К, 119-120.

Списък на думите по буква